13.05.2019

AGROMEX nabízí sklizňové práce

Jak nejlépe přesvědčit o kvalitách sklízecí řezačky FENDT Katana? Prostě ji ukázat v akci.
Potřebujete sklidit kukuřici nebo stroj na senáže? Zavolejte a domluvíme se!

AGROMEX rozšiřuje své portfolio služeb o sklizňové práce! V rámci celé ČR!
Pro sklizeň v tomto roce je připravena sklízecí řezačka FENDT Katana 65. Je vybavena pro sklizeň kukuřice, senáže a přímou sklizeň obilovin. Zároveň je připravena zkušená obsluha, která má sklizené stovky hektarů kukuřice a senáže.

Zkušenosti z praxe ukazují na spokojenost zákazníků, kvalitní řezanky, stoprocentní drcení zrna, vysokou plošnou výkonnost i díky GPS.

Bližší informace získáte a podrobnosti domluvíte s vedoucím prodeje Modletice – p. Jiřím Starostou. Kontaktovat ho můžete telefonicky (+420 724 053 375) nebo e-mailovou zprávou (jiri.starosta@agromex.cz).

 


1/5